niedziela, 24 czerwca 2012

Zasady małego ruchu granicznego - nic nowego

Większość portali z uporem maniaka podaje te same informacje o ratyfikowaniu umowy przez te czy inne organa władzy w Polsce lub Rosji oraz informuje mieszkańcy których części w/w państw będą mogli na ruchu bezwizowym skorzystać. Wiadomości o treści samej umowy ograniczają się do ogólników ("warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego") ale żaden z portali nie pokusił się o zamieszczenie całej treści umowy lub choćby ważniejszych punktów. Na razie wiadomo (choć nie dam głowy, że na 100%), że:

Zezwolenie będzie uprawniało do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw. Dokument będą mogły otrzymać osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej, od co najmniej trzech lat. Mały ruch graniczny będzie również dotyczył ich współmałżonków i dzieci na utrzymaniu, nawet jeśli mieszkają w strefie przygranicznej krócej niż trzy lata. Ułatwienia obejmą również obywateli państw trzecich, którzy zamieszkują w obwodzie kaliningradzkim i w polskiej strefie przygranicznej.
Zezwolenia wydawać będą: Polakom - ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie i konsulat generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, a Rosjanom - konsul RP w Kaliningradzie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia ma wynosić 20 euro. Z opłaty zwolnione będą dzieci i młodzież do 16 roku życia lat, osoby, które przekroczyły 65 lat oraz inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.
Za pierwszym razem zezwolenie będzie wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć lat.jednorazowo do 30 dni licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny czas pobytu nie może przekraczać 90 dni w okresie każdych 6-miesięcy, liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Osoba, która przekroczy granicę na podstawie zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego będzie mogła przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych

Czyli zasady zbliżone do  obowiązujących obecnie posiadaczy wiz.  

Z ostatniej chwili. Treść umowy? Nic prostszego, przecież  wystarczy poszukać na stronach rządowych :) Link do pełnej teści umowy
Umowa potwierdza to co napisałem wcześniej a także określa inne szczegółowe warunki, między innymi:


(..)Mieszkańcy stref przygranicznych Państw Stron, posiadający zezwolenia, mogą przebywać w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony, bez konieczności posiadania przepustki na wjazd lub przejście i pobyt w tej strefie.

W przypadku, gdy mieszkańcy strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, posiadający jednocześnie zezwolenie i ważną wizę Państwa drugiej Strony, wjeżdżają do strefy przygranicznej Państwa drugiej Strony na podstawie zezwolenia, nie mają wówczas prawa wyjeżdżania poza strefę przygraniczną

W przypadku, gdy mieszkańcy strefy przygranicznej Państwa jednej Strony, posiadający jednocześnie zezwolenie i ważną wizę Państwa drugiej Strony, wjeżdżają do strefy przygranicznej Państwa drugiej Strony na podstawie wizy, mają wówczas prawo wyjeżdżania poza strefę przygraniczną
(czyli w czasie odprawy, chyba trzeba będzie określić czy wjeżdżasz jako "wizowiec" czy "pozwoleniowiec" :)


(...)Właściwe organy Państw Stron wydają zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłuższym niż 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych, licząc od dnia przyjęcia wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami uzupełniającymi. W wyjątkowych przypadkach okres ten może być przedłużony do 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych.

 
(...)Każda ze Stron może, z uwagi na ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub ochronę zdrowia publicznego, zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub części. Decyzja o zawieszeniu powinna być notyfikowana w drodze dyplomatycznej drugiej Stronie, nie później niż 48 godzin przed wprowadzeniem jej w życie

1 komentarz:

  1. Witam.

    Czyli z MRG moge wjechac tylko 90 razy w ciagu 6 miesiecy ? Tak to zrozumialem , prosze o wyrozumialosc jesli cos nie tak , dopiero zaczynam swoja przygode i chce wyrobic karte MRG

    OdpowiedzUsuń